یک ماه یارانه مردم حذف شد؟!

خورنا: روزنامه کیهان امروز در ستون کیهان و خوانندگان نوشت:

در حالی که قرار است شنبه ۲۶ اسفند یارانه «بهمن ماه» واریز شود، اعلام می کنند یارانه «اسفند»! آیا یک ماه یارانه مردم به این وسیله حذف می شود؟!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.