قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد

خورنا: به گزارش فارس،میزان کاهش و قیمتهای جدید خودرو برای باقیمانده روزهای سال ۹۱ اعلام شد.

پژو LX شانزده سوپاپ با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده TU۵ قیمت تجاری ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کاهش قیمت تجاری یک میلیون تومان ، قیمت پیشنهادی جدید ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار، قیمت در بازار از ۱۹ اسفند ۹۱ ،۳۳ میلیون تومان

پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده، قیمت تجاری ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۲ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ قیمت تجاری ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۴ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک آی، قیمت تجاری ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۴ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۴۵ میلیون و ۵۰۰ تومان، قیمت بازار ۵۴ میلیون تومان

رانا یورو ۴ قیمت تجاری ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، پیشنهاد کاهش قیمت ۲ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

وانت C.O.P وانت بار دو بنزینی با ترمز ضد قفل، قیمت تجاری ۱۰میلیون و ۳۰۰ هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

وانت بار دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار ، قیمت بازار۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

وانت بار C.O.P بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۱۱ میلیون تومان

سمند با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و مولتی پلکس ELX سورن قیمت تجاری ۳۰ میلیون، پیشنهاد کاهش قیمت ۱.۵ میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

سمند مالتی پلکس با رینگ آلومینیومی ELXEF۷ سورن قیمت تجاری ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۱.۵ میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون، قیمت بازار ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سمند با کیسه هوای راننده SE سمند، قیمت تجاری ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار

سمند پایه گاز سوز با کیسه هوای راننده با رینگ فولادی EF۷ ، سمند LX ، قیمت تجاری ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۷ میلیون، قیمت بازار ۲۷ میلیون تومان

سمند LX بنزینی با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی EF۷ف قیمت تجاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۲۶ میلیون، قیمت بازار ۲۶ میلیون تومان

سمند بنزینی با ایربگ راننده و ایربگ فولادی LX XU۷ قیمت تجاری ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۵ میلیون، قیمت بازار ۲۵ میلیون تومان

سمند سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی LX قیمت تجاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۶ میلیون و قیمت بازار ۲۶میلیون تومان

پژو ۴۰۵ با موتور سوپاپ (SLX) و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (TU۵) با قیمت تجاری ۲۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در بازار مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۱۹ قیمت خودرو ۲۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان

پژو ۴۰۵ بنزینی با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوایی راننده (GLX) قیمت تجاری ۲۳ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در بازار مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۱۹ قیمت خودرو ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (GLX) قیمت تجاری ۲۵ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶تیپ ۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین ۲۰۶ قیمت تجاری ۳۲ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۳۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی ۲۹ میلیون تومان، قیمت در بازار ۳۴ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۶ با گیربکس اتوماتیک قیمت تجاری۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۳۵۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۹ میلیون تومان، قیمت خودرو در بازار ۴۷ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین قیمت تجاری ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۱.۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۴ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۴ میلیون تومان

پژو SD با ایربک راننده و سرنشین (V۸) پژو ۲۰۶ صندوق دار قیمت تجاری ۳۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۱.۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار (V۹) قیمت تجاری ۴۳ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۳.۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۴۹ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با کیسه هوای راننده و سرنشین (V۲) قیمت تجاری ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۲.۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۵ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تندر ۹۰ یورو ۴ و کیسه هوای راننده و سرنشین (E۱) قیمت تجاری ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۹۵۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۳۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، قیمت بازار ۲۸ میلیون تومان

تندر ۹۰ یورو ۴ و کیسه هوای راننده و سرنشین (E۲) قیمت تجاری ۳۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۹۵۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

تندر ۹۰ یورو ۴ اتوماتیک با کیسه هوای راننده با سرنشین (E۲) قیمت تجاری ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و عدم عرضه در بازارپژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده ۳۰ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۹ میلیون تومان، قیمت بازار ۲۸ میلیون تومان

پژو پارس معمولی دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده قیمت تجاری ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده قیمت تجاری ۳۷ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون و قیمت پیشنهادی جدید ۳۶ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سردکن و گرم‌کن صندلی قیمت تجاری ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.