روح الامینی: آثاری از پشیمانی در مرتضوی نبود/ انگار فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند

خورنا: روح الامینی در باره دومین جسله دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک گفت: امروز دومین جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که هیچ آثار تنبه و پشیمانی در چهره مرتضوی مشاهده نکردیم.

وی افزود: چه طور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الامینی افزود: امشب راهی سفر حج هستم و بعد از عید در این خصوص صحبتهایی را خواهم داشت. با رئیس دادگاه نیز هماهنگ کردم که در جلسه بعدی برخی حرفهای نگفته را بزنم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.