استخدام در نهاد ریاست‌ جمهوری آغاز شد

خورنا: به گزارش ایسنا،معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعداد ۱۵۰ نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی، توانمندی‌های عمومی، مصاحبه تخصصی و گزینش برای خدمت در تهران به صورت رسمی استخدام می‌کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.