محدودیت های ترافیکی نوروزی در محورهای خوزستان اعلام شد

رئیس پلیس راه خوزستان اعلام کرد: به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک تا پایان روز سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور در محور‌های پر ترافیک استان اجرایی می شود.

به گزارش خورنا سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اجرای طرح ترافیک نوروزی در محورهای استان گفت: عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های استان و سایر نقاط کشور ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد انواع تریلر کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و بهداشتی ، کالای اساسی و دارای مجوز در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ در همه محور‌های برون شهری خوزستان و کشور ممنوع است .

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: حمل و نقل محمولات ترافیکی نیز که از قبل پروانه عبور دریافت کردند در تمامی راه‌های اصلی برون شهری تا ۷ صبح روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ و همچنین از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ تا ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ و از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تا ۷ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ممنوع است .

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه صدور مجوز برای عبور خودرو‌های ترافیکی تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ممنوع است گفت: ورود و تردد همه خودرو‌های ترانزیت مواد سوختی نیز تا ساعت ۷ صبح روز شنبه پنجم فروردین و همچنین از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۶ فروردین تا همان ساعت نهم فروردین و نیز از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۱ فروردین تا صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ممنوع است .

وی در پایان افزود: این خودرو‌ها در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۴۰۲ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعت شب ملزم به توقف در محل‌های ایمیل بین راهی خواهند بود.