پیرمرد ۹۲ ساله با نمره ۲۰ فارغ‌التحصیل دکترای ادبیات شد

دانشجوی ۹۲ ساله در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه با کسب نمره ۲۰ فارغ التحصیل شد.

به گزارش خورنا و به نقل از صدا و سیما غلامرضا کریم الهی دانشجوی ۹۲ ساله مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه بعد از دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره ۲۰ فارغ التحصیل شد.

موضوع رساله کریم الهی نقد و بررسی میزان و نحوه تاثیرپذیری حافظ از منابع دینی، شعرای متقدم و معاصر ایشان بود.

وی کسب علم و دانش و تحقیق و خدمت به مردم را از انگیزه‌های خود در ادامه تحصیل در این سن عنوان کرد.

دکتر نظریانی و دکتر نزهت از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه استاد راهنما و همچنین دکتر مظفری، دکتر طلوعی آذر و دکتر فائزی نیز داوران جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری این دانشجوی ۹۲ ساله بودند که همگی آن‌ها نمره بیست برای وی در نظر گرفتند.