عضو کمیسیون انرژی مجلس: این حرف مفتی است که نفت در آینده‌ کاربردی ندارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما به جای صادرات حداکثری نفت خام باید به تکمیل صنایع پایین دستی و زنجیره‌های ارزش آن اقدام کنیم چراکه این حرف مفتی است که می‌گویند دیگر نفت در آینده‌ دنیا هیچ کاربردی ندارد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز عبدالعلی رحیمی مظفری امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان با تاکید بر لزوم رسیدن کشور به اقتصاد دانش بنیان گفت: اقتصاد دانش بنیان صرفاً تولید محصولات دانش‌بنیان نیست بلکه داشتن مدیریت دانش‌بنیان، مهمتر از این تولیدات است یعنی اگر مدیران دانش بنیانی نداشته باشیم به طور طبیعی دستاورد دانش بنیانی هم نخواهیم داشت.

وی یکی از افتخارات مجلس یازدهم را تصویب قانون جهش دانش‌بنیان‌ها دانست و اظهار کرد: حمایت ما از شرکت‌های دانش‌بنیان نباید صرفاً مالی باشد بلکه باید توام با اعتماد به تولیدات داخلی و میدان دادن به جوانانی باشد که در این حوزه فعالیت دارند‌.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به هدررفت انرژی در بالای فلرهای نفتی گفت: آن سرمایه‌ای که امروز مهمتر از نفت و گاز و فلرهای نفتی ما می‌سوزد آن جوانان دانشمند و نخبگان علمی ما هستند که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم و از ظرفیتشان به نحو احسن استفاده کنیم.

رحیمی مظفری در پایان تاکید کرد: ما باید به جای صادرات حداکثری نفت خام باید به تکمیل صنایع پایین دستی و زنجیره‌های ارزش آن اقدام کنیم چراکه این حرف مفتی است که می‌گویند دیگر نفت در آینده‌ دنیا هیچ کاربردی ندارد.