رودخانه کارون یک فاضلاب بزرگ است

نماینده شادگان در مجلس با بیان اینکه رودخانه کارون هیچ آبی ندارد اظهار کرد: ورود ۱۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و صنعتی به کارون این رودخانه را به یک فاضلاب بزرگ تبدیل کرده است.

به گزارش خورنا مجید ناصری نژاد یا اعلام این خبر گفت: تصفیه خانه‌ای در شرق اهواز احداث شده که همیشه فعال نیست به همین دلیل فاضلاب شهر یا به رودخانه کارون ریخته می شود و یا در تالاب شادگان تخلیه می شود.

وی یادآوری کرد: اگر برای جمع آوری پساب کارون اعتباری تخصیص داده می شد آب این رودخانه وضعیت بهتری داشت و دیگر به تامین آب آشامیدنی از رودخانه دز نیازی نبود.

نماینده شادگان در پایان شرایط رودخانه کارون را بسیار نامناسب دانست و افزود: متوسط شوری این رودخانه در محدوده دارخوین پنج هزار میکروزیمنس بر سانتیمتر است.