واشنگتن فری بیکن: دمکرات‌ها و جمهوریخواهان آمریکا به دنبال تحریم مقامات ارشد ایران هستند

به گفته منابع کنگره که با واشنگتن فری بیکن صحبت کردند، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم شخصیت‌های ارشد ایران متحد می‌شوند.

به گزارش خورنا سایت واشنگتن فری بیکن نوشت: رهبران سیاست خارجی هر دو حزب در حال آماده‌سازی یک قانون هستند که به نام قانون مهسا امینی نامگذاری شده است. این لایحه تحریم هایی را علیه مقامات بلندپایه ایران و دفاتر مربوطه آنها اعمال می کند. حمایت هر دو حزب از این لایحه نشان می‌دهد که رهبران هر دو حزب از دولت بایدن می‌خواهند که موضع سخت‌تری در قبال حکومت ایران اتخاذ کند. این درحالی است که دولت بایدن تاکنون تحریمی علیه مقامات ارشد ایران اعمال نکرده است.

این قانون در کنگره قبلی ارائه شد، اما نتوانست حمایت هیچ دموکراتی را جلب کند. این بار در حالی که جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست دارند،ادعا شده رهبران دموکرات هم از این لایحه حمایت می کنند. به گفته منابع کنگره، این لایحه روز جمعه دوباره مطرح شد/شفقنا