انتقاد یک حقوقدان از سخنان میرسلیم: رسما بی‌قانونی را تبلیغ می‌کنند

کامبیز نوروزی حقوقدان

این گفته مصطفی میرسلیم که “عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند” جز تبلیغ بی‌قانونی و خشونت محض غیرقانونی نیست. کشور قانون مجازات دارد، قانون آئین دادرسی دارد، تشکیلات دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی دارد.

اگر قرار به اجرای ساده این قوانین باشد و دادرسی عادلانه اجرا شود ماهها و بیش از سالی طول می‌کشد تا یک پروندهء کیفری به رای برسد.

مگر قرون وسطاست که یک نفر را بگیرند و بفرموده سرش را بکشند بالای دار.

میرسلیم مکنونات درونی خود را آشکار کرده است. این حرف او یعنی همین مقدار قانون هم که لااقل در ظاهر هست، تعطیل شود و خشونتی بی‌منتها و بی‌حساب جای آن را بگیرد.

یکی از کارهای فراموش شده قانون محدود کردن قدرت حکومتهاست. اولین ثمر بی‌قانونی ویران شدن سنگری به نام قانون است که شهروند در آن می‌تواند پناه بگیرد.