افزایش ۵۴ تا ۶۴ هزار تومانی یارانه نقدی در سال ۹۲

خورنا: به گزارش ایسنا براساس ردیف مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کشور ، درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال آینده مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که از این مبلغ یک میلیون و ۸۸ هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و سه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به حامل‌های انرژی و قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است تامین می شود.

همچنین مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات درج شده در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها خواهد بود.

بنا به لایحه بودجه، در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.

اما در مورد چگونگی هزینه در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور آمده که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مربوط به این قانون، مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده هفت قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به پرداخت یارانه در قالب‌های نقدی و غیر نقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه است هزینه می شود.

همچنین تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد هشت و ۱۱ قانون که مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری ، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب ، فاضلاب، برق، گاز طبیعی،گسترش وبهبود حمل ونقل عمومی و همچنین جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای هزینه می‌شود.

در این باره رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرده بود که از این اعتبارات ۱۵ هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

با توجه به این لایحه، از یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده، ۹۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

یارانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی در سال آینده

اما در مورد میزان یارانه نقدی افراد در سال آینده دو سناریو وجود دارد.در حالت اول اگر ۷۴.۵ میلیون ایرانی که یارانه نقدی فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها را دریافت می کنند در سال آینده یارانه داده شود، میزان یارانه نقدی حدود ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اما با توجه به اظهارات رییس جمهوری مبنی بر این که مطالعاتی برای حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه گام دوم هدفمندسازی یارانه ها انجام شده، اگر حدود ۱۰ میلیون نفر یارانه گام دوم را دریافت نکنند، در سال آینده ۷۴.۵ میلیون ایرانی یارانه گام اول را دریافت می کنند و از این تعداد فقط به ۶۴.۵ میلیون نفر یارانه گام دوم تعلق می گیرد .بنابراین طبق محاسبات مابه التفاوت یارانه گام اول و دوم رقمی حدود ۶۴ هزار تومان خواهد بود بنابراین ۱۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۶۴.۵ میلیون نفر یارانه ای حدود ۱۱۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

که با در نظر گرفتن این‌که ۷۴.۵ میلیون ایرانی یارانه نقدی مرحله اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را دریافت می‌کنند در سال آینده رقمی معادل ۳۳۸ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله اول خواهد شد و با توجه به این که در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بنا شده ۱۰ میلیون نفر ایرانی از گردونه دریافت حذف شوند مابقی این مبلغ تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله دوم خواهد شد.

از سوی دیگر در صورتی که هیچ ایرانی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود مبلغ یارانه نقدی در سال آینده حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.