تکذیب شایعه استعفای وزیر صمت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در توئیتی خبر استعفای وزیر صمت را شایعه دانست و گفت: این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید.

به گزارش خورنا محمدجواد حاجی حسینی در این توئیت نوشت: تولید شایعات مستمر این روزها در خصوص استعفای وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعاملات فنی و کارشناسی بین دولت مردمی و مجلس انقلابی است.

وی افزود: بار کج تخریب‌ها و کارشکنی‌های غیرمنصفانه با این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید.