انتصاب مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر

 با حکم استاندار بوشهر مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری خورنا، با حکم استاندار بوشهر، مجید محمودی به سمت مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر منصوب شد.

 

وی اولین فرماندار عسلویه پس از ارتقاء آن به شهرستان بوده است.

 

از دیگر سوابق وی می‌توان به حضور در بخشداری خارگ و رییس ارشد حراست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اشاره کرد.