امتیاز تیم لیگ یکی بوشهر به ماهشهری ها رسید

با واگذاری و فروش تیم لیگ یکی شاهین بندرعامری کام فوتبال دوستان بوشهری تلخ شد.

امتیاز تیم تازه لیگ یکی شده شاهین بندرعامری به تیم خوش نام خلیج فارس بندرماهشهر فروخته شد.

با واگذاری امتیاز شاهین بندر عامری به خلیج فارس بندر ماهشهر تعداد نمایندگان خوزستان در فصل جدید رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور به عدد سه رسید.