استاندار سیستان و بلوچستان:

راه آهن زاهدان – چابهار یکی از ابر پروژه‌های کشور است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: راه آهن زاهدان - چابهار یکی از ابر پروژه‌های کشور است

 

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت مرز، وجود بنادر مهم، منطقه آزاد و امکان تجارت و ترانزیت یکی از ابر پروژه‌های کشور در این استان ساخت و راه‌اندازی راه آهن چابهار- زاهدان است.

این طرح به جهت ایجاد کریدور ریلی شرق کشور، اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی، کمک به توسعه سواحل مکران از طریق ایجاد ارتباط ریلی، اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب های آزاد اقیانوسی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی منطقه اهمیت فراوانی دارد.