ادامه اظهارات عجیب مدیرعامل آبفا در خصوص آب رامشیر

به گزارش خورنا در حالی که هنوز برخی از روستاهای رامشیر در این روزهای آتشین با گل آلودگی آب دست و پنجه نرم می‌کنند، کرمی نژاد مدیرعامل آبفای خوزستان در گفتگو با تحریریه خبر خوزستان باز هم خبر از بهبود کیفیت آب و نبود مشکل خاص داد!

به نظر می‌رسد این شرکت قصد پذیرش واقعیت ماجرا را نداشته و نهادهای بالادستی و نظارتی باید مدیران شرکت را به پذیرش قصور و رفع مشکل وادار کنند.