جزئیات آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متروپل آبادان

رئیس کل دادگستری خوزستان جزئیات سومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه متروپل آبادان را تشریح کرد.

به گزارش خورنا علی دهقانی گفت: امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه متروپل آبادان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی برگزار شد.

وی افزود: این دادگاه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری برگزار و در جریان آن دفاعیات تمام متهمان اخذ شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان در مورد نحوه محاسبه پرداخت دیه متوفیان گفت : طبق روال کارشناسی، هر کدام از متهمان فوت شده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان سهمی که در وقوع حادثه داشتند، مسئول پرداخت دیه متوفیان و مجروحان هستند.

دهقانی در پایان عنوان کرد: دادگاه پس از انجام بررسی‌های لازم، حکم پرونده را صادر خواهد کرد.