جزئیات دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متروپل آبادان

رئیس کل دادگستری استان خوزستان جزئیات برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان حادثه متروپل آبادان را تشریح کرد.

به گزارش خورنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی دهقانی گفت: در این جلسه در ابتدا اظهارات دو نفر از ورثه متوفیان که در جلسه قبلی حضور نداشتند، اخذ شد.

وی ادامه داد: نماینده دادستان دلایل انتساب اتهام به هر یک از متهمان را به صورت جداگانه بیان کرد و متهمان نیز اظهارات و دفاعیات خود را ارائه دادند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تاکنون اظهارات و آخرین دفاعیات ۱۰ نفر از متهمان اخذ شده است و مابقی متهمان و وکلای آن‌ها در جلسه بعدی که فردا برگزار خواهد شد، دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد.

دهقانی در مورد تعداد متهمان این پرونده تصریح کرد: تعداد متهمان این پرونده ۲۱ نفر است که تمامی آنها در جلسه دادگاه حضور داشتند.

وی در مورد نحوه محاسبه پرداخت دیه متوفیان نیز گفت: طبق روال کارشناسی، هر کدام از متهمان فوت شده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان سهمی که در وقوع حادثه داشتند، مسئول پرداخت دیه متوفیان و مجروحان هستند.

گفتنی است اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ریزش ساختمان متروپل آبادان روز گذشته دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در شعبه دوم دادگاه کیفری خوزستان با حضور خانواده جانباختگان و ۲۱ متهم این پرونده تشکیل شد.