روابط عمومی هیات سوارکاری استان خوزستان منصوب شد

سید رضا بیش بان رئیس روابط عمومی هیات سوارکاری خوزستان شد.

به گزارش خورنا، طی حکمی از سوی حسین برون رئیس هیات سوارکاری استان خوزستان سید رضا بیش بان به عنوان مسئول روابط عمومی هیأت سوارکاری این استان منصوب شد.