انتصاب جدید در شادگان و چوئبده

خورنا: در حکمی از سوی سرپرست شبکه بهداشت درمان شادگان «مجید آلبوعلی» به عنوان سرپرست معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شادگان منصوب شد.

در حکم صادر شده علت این انتخاب تعهد، دانش و تجارب عنوان شده است.

همچنین «امین مرادی» به عنوان شهردار شهر چوئبده منصوب شد.

مرادی در دوران بازسازی به عنوان شهردار اروندکنار خدمات فراوانی را ارائه کرد و عنوانهای دیگری همچون شهردار هندیجان و مینوشهر را نیز در کارنامه فعالیتهای خود دارد.

پیش از این «مجاهد امام پوری» از سوی شورای اسلامی شهر چوئبده به عنوان شهردار این شهر فعالیت می کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.