تعطیل ترین خرداد پرماجرا

حسن نسیمی

اوایل خرداد
متروپل در آبادان ریزش کرد
در این حادثه ۴۳ نفر جانباختنند

عزای عمومی جانباختگان متروپل و همزمان تعطیلی به دلیل هجوم غبار در خوزستان

اواسط خرداد
تعطیلی در استان به دلیل هوای آلوده

اواخر خرداد
تعطیلی در خوزستان به دلیل گرمای زیاد

و این حکایت مدام ما، جنوبی ترین نفتی های ایران است. ایستاده و پرغرور در حوادث مثل همان نخل بارداده وسط آوارهای متروپل. با غروبی سرخ تر از خون شهدای این خطه، از شلمچه، فکه، جفیر و دهلاویه تا خون ممزوج عاشقانه های مریم و رامین در کافه مری آبادان.

و اکنون در شبی گرم تر از همیشه، با روحی کرخت و اشباع از تمام تلخی ها، با فنجانی از قهوه تلخ، در کنار کارون بیجان و به یغما رفته، به نوای نی انبان چند جوان بیخیالتر از خودمان گوش میسپاریم.

حسن نسیمی/ شامگاه یکشنبه ۲۹ خرداد
کنار کارون

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.