جزیره کیش، میزبان کاپ قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

جزیره کیش، میزبان کاپ قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد بود.

دبیر کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش از میزبانی یک روزه کاپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در هفته آخر شهریور در ورزشگاه کیش خبر داد.