برای تنها توله یوز زنده مانده‌ ایرانی اسم انتخاب شد + فیلم

مسئول نگهداری از تنها توله یوز ایرانی از انتخاب اسم برای این یوزپلنگ خبر داد.

به گزارش خورنا علیرضا شهرداری، پرستار نگهداری از تنها توله یوز زنده مانده‌ی «ایران» با انتشار ویدئویی در صفحه ایستاگرام خود از انتخاب نام « پیروز » برای این توله یوز خبر داد.