قاتل بندرعباسی پای چوبه دار بخشیده شد

خورنا – یک جوان ۲۵ ساله بندرعباسی که در جریان کری خوانی و رانندگی پرسرعت، جان یکی از دوستانش را گرفته بود، با رضایت اولیادم از پای چوبه دار نجات یافت.