اما و اگرهای واردات خودرو

به گزارش خورنا جلال رشیدی کوجی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره آخرین وضعیت واردات خودرو توضیحاتی ارائه کرد.