اعلام قیمت جدید نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه

سقف قیمت جدید نهاده‌ها در مبادی ورودی از طریق سامانه بازارگاه اعلام شد.

به گزارش خورنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به مردمی‌سازی و اصلاح سیاست ارز ترجیحی و ضرورت تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور و همچنین تغییرات جهانی قیمت این کالاها، فرایند تعیین قیمت‌ها تعیین و در سامانه بازارگاه بارگذاری شد.

سقف قیمت فروش نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله‌سویا در مبادی ورودی؛ هر کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، هر کیلو جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و هر کیلو کنجاله سویا ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است