پلیس فتا اعلام کرد:

تکذیب به آتش کشیدن پمپ بنزین در خوزستان

پلیس فتا در اطلاعیه‌ای با تکذیب خبر به آتش کشیدن یک پمپ بنزین در خوزستان اعلام کرد: تصاویر مربوط به این خبر جعلی و مربوط به آتش سوزی در یک نیستان حاشیه جاده در سالهای گذشته است.

به گزارش خورنا در اطلاعیه پلیس فتا آمده است: در پی انتشار تصاویر دروغین به آتش کشیدن پمپ بنزین در استان خوزستان و انتشار خبر مذکور توسط یکی از شبکه های تلویزیونی معاند در خارج از کشور، برابر بررسی های صورت گرفته این خبر صحت نداشته و تصاویر آن مربوط به آتش سوزی نیستان حاشیه جاده در یکی از شهرستان های استان خوزستان در سالهای قبل است که معاندین به منظور تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار خبر مذکور در زمان حال اقدام نمودند.

پلیس فتا در ادامه این اطلاعیه اعلام کرد: به هموطنان توصیه می گردد فریب جنگ روانی و شایعات را نخورده و همواره در صورت مواجعه با موارد مشابه از صحت و سقم آن مطلع و از بازنشرآن خودداری نمایند.