کاهش ۱۰ درصدی ذخیره آب سدهای کشور

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور تا ۱۰ اردیبهشت ماه حدود 26.57 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 10 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خورنا و به نقل از وزارت نیرو، “فیروز قاسم‌زاده” مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری ۲۲.۴۲ میلیارد مترمکعب رسیده است که کاهشی معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.

وی افزود: میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۸ درصد، ۳۰ درصد، ۵۸ درصد و ۷۴ درصد است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در پایان، با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و وضعیت ذخایر منابع آبی، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف را ضروری عنوان کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.