افتتاح کارخانه تولید کانالت در رامشیر

خورنا: کارخانه تولید کانالت امروز در رامشیر به بهره برداری رسید.

مدیر عامل موسسه جهاد نصرامروز با اشاره به اینکه کارخانه تولید کانالت که برای انتقال آب بین مزارع کاربرد زیادی دارد گفت: برای ساخت این واحد تولیدی در مساحت پنج هکتار که قادر است ۲۵۰متر کانالت را در یک نوبت کاری بسازد ۵۰میلیارد ریال هزینه شده است.

هوشنگ کلابکش افزود: امکان استفاده در اراضی با عرض زیاد، کاهش هزینه های تامین خاک مناسب برای خاکریزی در کانال های درجا با توجه به جنس خاک منطقه، تلفات کمتر اراضی در طول مسیر کانالت، افزایش سرعت در اجرای کانالت ونصب آن، رشد نکردن علف های هرز در کانالت، و برتری نسبی هیدرولیک مقطع نیم بیضی در مقایسه با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی از مزایای کانالت است.
وی گفت: با بهره برداری از کارخانه تولید کانالت در رامشیر، تعداد این واحدها در استان خوزستان به ۶ واحد رسید.

گلابکش افزود: موسسه جهاد نصر متولی اجرای بهسازی، نوسازی، زهکشی و آبیاری نوین در ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایلام است و برای نوسازی و آبیاری این اراضی به هفت هزار کیلومتر کانالت نیازاست.

مدیر عامل موسسه جهاد نصرگفت: با بهره برداری از طرح عظیم آّبیاری و زهکشی ۵۵۰هزار هکتار دشت های خوزستان و ایلام ، ۹ و نیم میلیون تن به حجم تولیدات کشاورزی این ۲ استان افزوده خواهد شد .

در سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان در سال ۱۳۷۵ ، طرح احیای ۸۰۰هزار هکتار دشت های خوزستان مصوب شد ولی کارهای اجرایی این طرح عظیم توسط موسسه نصر در سال ۱۳۸۹ شروع شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.