بازدید معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از مرزهای خوزستان

سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و صادق خلیلیان استاندار خوزستان امروز سه‌شنبه پنجم بهمن ۱۴۰۰ به منظور بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی از مرزهای استان بازدید کردند.

به گزارش خورنا در این بازدید ضمن بررسی پروژه انسداد مرز و دایک هورالعظیم به صورت هوایی و میدانی، مقرر شد از محل اعتبارات عمران مرز و سایر منابع، طرح جامع ساماندهی مرز منطقه عمومی هورالعظیم تهیه و اجرا گردد.