برخی مدیران منطقه آزاد چابهار بازداشت شدند

برخی مدیران منطقه آزاد چابهار بازداشت شدند.

شنیده های تایید نشده حاکی از آن دارد، چاکرزهی مدیر گردشگری و اسدی معاون فنی منطقه آزاد چابهار نیز به همراه مدیرعامل این سازمان بازداشت شدند.

مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.