روزی متفاوت در فرودگاه بندرماهشهر؛ آشنایی کودکان با مراحل مختلف پرواز هواپیماها

فرودگاه بندرماهشهر صبح روز سه شنبه 28 دیماه شاهد حضور کودکان یکی از مهدهای کودک منطقه بود.

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی فرودگاه بندرماهشهر صبح روز سه شنبه ۲۸ دیماه شاهد حضور کودکان یکی از مهدهای کودک منطقه بود.

بسیاری از این کودکان که برای اولین بار در محیط فرودگاه قرار می گرفتند، با نحوه حرکت هواپیماها در آسمان ها آشنا شدند و همچنین از بعضی قسمت های فرودگاه از جمله ایستگاه اتش نشانی و برج مراقبت بازدید کردند و یکی از ماشین های آتش نشانی هم بصورت نمادین اطفای حریقی انجام داد و کودکان نیز شاهد این اتفاق بودند.

شرکت عملیات غیرصنعتی  در پایان این بازدید کودکان و مربیان مهدکودک را با اهدای هدایایی بدرقه کرد.