مطهری: خبرنگاران از کوچک زاده شکایت کنند

خورنا: علی مطهری می گوید : خبرنگاران می توانند از کوچک زاده شکایت کنند.

علی مطهری نماینده مردم تهران گفت : آقای کوچک زاده روز گذشته و امروز سخنانی در خصوص خبرنگاران و عکاسان مطرح کرده است که توهین آمیز بوده است .

وی تاکید کرد : آقای کوچک زاده باید به دلیل سخنانش از خبرنگاران عذر خواهی کند .
این نماینده مجلس افزود : البته باید بگویم آقای کوچک زاده با این حرف ها که مطرح کرده اند شخصیت خودشان را نشان داده اند .

مطهری درباره احتمال برخورد مجلس با نمایندگانی که چنین رفتاری را از خود نشان میدهند گفت : مجلس هیچ سازکاری برای این موضوع ندارد که بتواند با این گونه نمایندگان برخورد کند مگر اینکه خبرنگاران به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند ، شاید از این طریق بشود با آقای کوچک زاده برخورد کرد .

به گزارش آریا،وی خاطرنشان کرد : البته بنده نمیدانم از نظر قانونی میتوان این کار را انجام داد یا نه اما فکر میکنم خبرنگاران بتوانند از این طریق این موضوع را پیگیری کنند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.