علی دنیاری مدیر روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر شد

طی حکمی از سوی حسین صفری شهردار بندرماهشهر، علی دنیاری به سمت مدیر روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، دنیاری که پیش تر به عنوان روابط عمومی شهرداری فعالیت داشته، اکنون برای دومین بار با تجربه بیشتر سکان دار هدایت واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر شد.

با توجه به اهمیت واحد روابط عمومی در مدیریت سازمانی، این واحد حساس به فردی با تجربه واگذار شد.

دنیاری دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و به جز مدیریت واحد روابط عمومی، مسئول واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرماهشهر نیز بوده است.