برگزاری طرح ویزیت و داروی رایگان توسط کاروان سلامت شهدای گمنام هیئت رزمندگان بندرماهشهر

این طرح با کمک هیئت فدائیان حضرت حسین (ع) مرکز درمانی شهید عمویی منطقه سوم ندسا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مرتضی دادروان مسئول تیم پزشکی شهدای گمنام هیئت رزمندگان در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار کرد: در این طرح بیش از ۱۵۰ نفر از خانواده های حاشیه نشین و تحت پوشش بهزیستی خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی دریافت کردند.

دادروان افزود: عمده خدمات ارائه شده به عزیزان، شامل ویزیت پزشکی، مامایی، خدمات پرستاری، داروهای عمومی و تخصصی و سایر خدمات رایگان بوده است.

مسئول تیم پزشکی شهدای گمنام هیئت رزمندگان بندرماهشهر گفت: تیم پزشکی شهدای گمنام زیر شاخه درمانی هیئت رزمندگان بوده که نام شهدای گمنام را با منت به دوش می کشد، گفتنی است این طرح با مجوز شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر انجام گرفت.