۲۴ بهمن آغاز اجرای قانون حمایت از خانواده

رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: تمام دستگاه ها پیش از شروع سال جدید یعنی تا تاریخ ۲۴ بهمن ماه مکلف می‌شوند تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند.

به گزارش خورنا فاطمه محمدبیگی در مورد نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مواد قانونی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک و فراکسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: جلسات متعددی با پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس یازدهم شورای اسلامی برگزار شده و این معاونت طی نامه‌های جداگانه وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌هایی که نقشی در اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند را اعلام و از آنان خواسته مقررات و آیین نامه‌های مرتبط را تهیه و اعلام نمایند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تمام وزارتخانه‌ها و نهادهایی که نقشی در اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند باید ظرف مدت سه ماه شروع به انجام وظایف تعیین شده خود کنند، این قانون در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در مجلس تصویب شده که بیش از نیمی از زمان تعیین شده، سپری شده است.

محمدبیگی با اشاره به بازخوانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: به استناد بند۳ ماده ۲۶ این قانون وزارت بهداشت و درمان باید دو فقره معوقه با مهلت حداکثر سه ماه را مقررات نویسی کند که برای وزارتخانه‌های صمت و سایر وزارتخانه‌ها این نامه‌ها آماده شده و ارسال خواهد شد و تمام دستگاه‌های مکلف در اجرایی شدن قانون نیز به فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دعوت خواهند شد و ضمن بازخوانی قانون از یکایک دستگاه‌های مربوطه خواهیم خواست تا تمام آیین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها را تکمیل و به کمیسیون گزارش ارائه کنند.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پایان خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌ها پیش از شروع سال جدید یعنی تا تاریخ ۲۴ بهمن ماه مکلف می‌شوند که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.