تیموری مدیر عامل سایپا شد

محمدعلی تیموری با تصمیم هیات مدیره به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب شد.

به گزارش خورنا محمدعلی تیموری، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در رشته مدیریت صنعتی و دارای کارشناسی ارشد MBA است و و ۲۵ سال سابقه حضور در ایران خودرو و سایپا را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این سید جواد سلیمانی به مدت سه سال سمت مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا را در برعهده داشت.