گزارش تصویری افتتاح کارگاه مدیریت پیشگیری از جرم نیروهای مسلح خوزستان

به گزارش خورنا کارگاه علمی و کاربردی استانی مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم شایع و آسیب‌های نوپدید در نیروهای مسلح خوزستان امروز چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در اهواز افتتاح شد.