پلمب یک بانک متخلف در شادگان

رئیس مرکز بهداشت شادگان گفت: یک بانک در این شهرستان به دلیل بی توجهی به شیوه نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا پلمب شد.

مجدم، جانشین رئیس مرکز بهداشت شادگان در این باره اظهار کرد: با توجه به صدور اخطار قبلی و تاکید بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی به منظور حفظ سلامت شهروندان و کارمندان، ریاست این بانک علیرغم تذکر‌های کتبی و شفاهی و صدور اخطاریه نسبت به رفع نواقص اقدامی نکرد که از سوی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای پلمب شد.

به گفته جانشین رئیس مرکز بهداشت شادگان در جهت حفظ سلامت شهروندان با متخلفان بهداشتی بدون هیچ اغماضی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

او از شهروندان و صاحبان اصناف خواست با رعایت شیوه ناه های بهداشتی، استفاده از ماسک، تزرق واکسن و تکمیل واکسیناسیون کادر درمان را در مدیریت این بیماری یاری دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.