علی‌ عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس شد

علی‌ عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس شد

عبدالعلی علی عسگری رییس سابق صدا و سیما به عنوان مدیرعامل هلدینگ ‎پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایران (نماد فارس) منصوب شد.