اولین مجموعه‌دار رامهرمز در عرصه میراث‌فرهنگی مجوزدار شد

در مراسمی با حضور مسئولین و جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی، مجوز اولین مجموعه‌دار میراث‌فرهنگی رامهرمز به نام منصور معتمدی تقدیم او شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، ️سیدعباس موسوی، رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز، اظهار کرد: این مجموعه با ارزش که طی سال‌ها تلاش توسط منصور معتمدی جمع‌آوری‌شده است، دارای ویژگی‌های منحصر به‌ فردی است که باعث ترویج و ترغیب سایر دوستداران میراث‌ فرهنگی به ایجاد این‌گونه مجموعه‌ها خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز گف️ت: مدیریت، ساماندهی و صدور مجوز برای مجموعه‌داران خصوصی موجب معرفی و ارتقای سطح کیفی و کمی مجموعه‌داری در کشور خواهد شد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مجموعه‌داری یکی از اهداف اصلی ما است و باید کاری کنیم که مجموعه‌داران آثارشان را از پستوها خارج کنند و از این‌که چنین مجموعه‌های نفیسی دارند هراسی نداشته باشند.

این مجموعه نفیس در منزل شخصی معتمدی دایر شده است.