هفتمین روز اعتصاب کارکنان پتروشیمی رجال زیر باران/ اداره ی کار، مدیران منطقه ویژه و مسئولین شهرستان ناتوان تر از همیشه در حل مشکل کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

هفتمین روز از اعتصاب پرسنل شرکت پتروشیمی رجال زیر باران در حالی سپری شد که هنوز هیچ مسئولی نتوانسته میانجیگر این اعتصاب صنفی کارگری باشد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، کارکنان شرکت رجال بارها مطالبات خود را مکتوب به مراجع مختلف ارجاع داده اند و چون پاسخی روشن از هیچ ارگانی دریافت نکردند، در هنگام یک اورهال به نشانه ی اعتراض دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان اداری این شرکت دست به تجمع زدند.

یکی از کارکنان معترض در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت: در حالی که حضور نیروهای امنیتی روز به روز بیشتر و محسوس تر می شود، جای خالی مسئولین اداره ی کار و مسئولین شهرستان برای میانجیگری و حل این مشکل صنفی بیش از پیش باعث بدبینی و فرو ریختن دیوار اعتماد کارگران به مسئولینی شد که داعیه حمایت از قشر کارگر را دارند.

هفت روز اعتصاب قشر کارگر بدون هیچ نتیجه خاصی نشان دیگری از عدم کارایی ساز و کارهای اداره ی کار و مسئولین مستقر در منطقه ویژه است که عاجز و ناتوان از حل مشکل و میانجیگری ساده هستند.

نباید فراموش کرد که اگر از روز اول مسئولین منطقه ویژه، فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر و دفتر نماینده مجلس پاسخ روشن و شفافی به مطالبات کارگری می دادند، اعتصاب و تحسن نیز رخ نمیداد.

گفتنی است برخی از منابع خبری دال بر اطفاع حریق حاصل از برخورد صاعقه در این شرکت توسط همین کارکنان در حال اعتصاب را مطرح می کنند که در نهایت از یک فاجعه ی بزرگ جلوگیری شده است.