انتصاب فرزند بندرماهشهر در شرکت پتروشیمی امیرکبیر

غلامرضا نیک نسب از مدیران جوان بومی و متخصص در حوزه منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر؛ به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی این شرکت منصوب شد.

به‌ گزارش خبرگزاری خورنا، طی حکمی از سوی یداله مصدقی فر مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، غلامرضا نیک نسب به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی این شرکت منصوب شد.

نیک نسب سوابق ریاست واحدهای مختلف منابع انسانی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر را در کارنامه خود داشته و اکنون به عنوان سرپرست منابع انسانی یکی از بزرگترین پتروشیمی های منطقه ویژه بندرماهشهر منصوب شده است.