مشکل اختصاص کود و اوره به کشاورزان بندرماهشهر باید سریعا رفع شود

محمدرضا وطن خواه| خورنا: دبیر اجرایی نظام صنفی جهاد کشاورزی شهرستان بندرماهشهر گفت: اکنون کشاورزان شهرستان بندرماهشهر و به طبع آن استان خورستان با کمبود شدید کود اوره مورد نیاز خود و افزایش قیمت در بازار آزاد روبه رو شده اند، که این مهم نیازمند حمایت مسؤلین شهرستان در تامین کود و اوره در این برهه زمانی مهم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خورنا، حامد یوسفی، دبیر اجرایی نظام صنفی جهاد کشاورزی شهرستان بندرماهشهر در خصوص ارائه کود و اوره اظهار کرد: خدمات جهاد کشاورزی استان تنها کود و اوره مورد نیاز کشاورز است که می‌توان با ارائه حداقل خدمات به کشاورز این آمار را به بیش از دوبرابر ارتقاع داد و سطح سبز شهرستان را بهبود بخشید.

حامد یوسفی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان خوزستان برای کشت امسال قراداد ۸ هزار هکتاری منعقد کرده است گفت: امسال جهاد کشاورزی استان کشت آبی ۸ هزار هکتاری را برای بندرماهشهر به رسمیت شناخته است در صورتی توان کشت آبی ما در حدود ۲۰هزار هکتار است و برای اولین بار ۲ هزار هکتار آن زیر نظر خود استان کشت می‌شود و خدماتی را به آن ارائه می‌دهند.

یوسفی در خصوص نیاز حمایت مسؤلین شهرستان گفت: نیازمند حمایت نماینده شهر و فرماندار جهت کاهش دغدغه کشاورزان و دریافت کود مورد نیاز جهت مصارف آن‌ها در زمین های کشاورزی هستیم.

وی با اشاره به اختلاف قیمت کود دولتی و آزاد بیان داشت: باتوجه به اینکه بیشتر کود و اوره مورد نیاز در داخل کشور موجود است و شرکت پتروشیمی رازی بندرماهشهر آن را تولید می‌کند، ولی قیمت هر کیسه آن در بازار آزاد به بیش از ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد این در حالی است که اگر بصورت تعاونی و دولتی توزیع شود هر کیسه قیمتی حدودا ۶۵ هزار تومان خواهد داشت که این امر مساعدت جهادکشاورزی استان را برای تامین فوری کود و اوره را می‌طلبد.

دبیر اجرایی نظام صنفی جهاد کشاورزی شهرستان‌ بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با رایزنی های نماینده محترم شهرستان و مسؤلین جهاد کشاورزی استان روند دریافت کود و اوره تسریع یابد تا بتوان کود و اوره مورد نیاز کشاورزان شهرستان را تامین و زحمات آن‌ها را که به سرانه سطح سبز شهرستان کمک کرده‌اند، جبران کرد.