تکذیب برگشت محصولات گلخانه ای خوزستان از روسیه

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خوزستان خبر برگشت خوردن بسیاری از محصولات گلخانه‌ای صادراتی از مبدا این استان به کشور روسیه را تکذیب کرد.

به گزارش خورنا در این تکذیبیه آمده است: پیرو گزارش های خبری درج شده در برخی از رسانه های برون استانی مبنی بر اینکه بسیاری از محصولات گلخانه ای صادراتی به کشور روسیه از مبدا خوزستان می‌باشد ضمن تکذیب این اخبار منتشره موارد ذیل را نیز جهت پاسخ و تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند.

۱_فصل کشت محصولات گلخانه ای در استان خوزستان به دلیل شرایط دمایی ابتدای فصل، با یک ماه الی ۴۵ روز تأخیر نسبت به استان های سردسیر و معتدل کشور آغاز می شود.

۲_با توجه با تأخیر در کشت گلخانه های استان (موضوع بند ۱)، گلخانه های سبزی و صیفی در بدو شروع برداشت محصول بوده یا هنوز به تولید نرسیده اند و لذا محصول برگشت شده مربوط به سایر استان‌ها می باشد.

۳_محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی استان تحت پوشش کلینیک های گیاه پزشکی بوده و محصولات تولید شده با هدف عرضه در بازار داخلی و یا اهداف صادراتی،دارای گواهی سلامت هستند.