اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر در بهبهان

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب بهبهان از اجرای حکم اعدام یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

احمدعلی خزائی گفت: با صدور حکم اعدام برای یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در این شهرستان به هویت ع.ق، حکم وی پس از اجرای مراحل قانونی، در زندان بهبهان به اجرا درآمد.

وی افزود:محکوم علیه فوق‌الذکر به اتهام حمل سه کیلو و ۴۸۵ گرم کراک محاکمه شد که رای وی پس از صدور از سوی دادگاه انقلاب ماهشهر، توسط دادسرای کل کشور، تایید شده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.