مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت کار به یک جوان بندر ماهشهری رسید

باحکم حجت الله عبدالملکی، سید سجاد پادام به سِمت مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

«سید سجاد پادام» از فرزندان شایسته استان خوزستان،شهرستان بندر ماهشهر؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)؛دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت از دانشگاه تربیت مدرس و پیش از این مدیر گروه رفاه و تامین اجتماعی و همچنین معاون دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس نیز بوده است.

پیش از این «احد رستمی» عهده‌دار این سمت بود.

دفتر بیمه های اجتماعی به سیاستگذاری در حوزه هایی چون بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه از کارافتادگی میپردازد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • این آقا اصالتا از استان کهگلویه و بویراحمد و بهمیی است و نه ماهشهری