امام جمعه هندیجان؛ ایجاد دو قطبی مردم و مسئولین و توزیع تنفر و نا امیدی از مسئولین و ایجاد گسل عاطفی میان مردم و حاکمیت از دامهای دشمن برای ضربه به نظام است

به گزارش خبرگزاری خورنا “حجت الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان هندیجان در خطبه های این هفته ۱۴۰۰/۹/۱۲ با تبیین تکنیکها و شگردهای دشمن برای سوء استفاده از تجمعات و مطالبات به حق مردمی و تحریف و مهندسی آنها به سمت اقدامات ضد امنیتی و ساختار شکنانه عنوان داشت؛

نظام ما یک نظام مردمی و بر پایه مردمسالاری دینی بنا شده است و مسئولین در نظام ما به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران مردم و نظام و از جنس همین مردم هستد و از طبقه یا گروه خاص و ویژه ای نیستند و لذا ایجاد دو قطبی میان مردم و مسئولین که در نهایت به دو قطبی مردم و حاکمیت ختم می شود از اهداف و دامهای دشمنان و معاندین نظام می باشد که باید همگان مراقب باشند.

ایشان گفت البته من از برخی ناکارآمدیها و سوء مدیریتها دفاع نمی کنم اما باید مراقب دامهای طراحی شده دشمنان باشیم و نباید عملکرد بد بعضی مسئولین را به همه مسئولین کشور تعمیم دهیم و نباید با سیاه نمایی و توزیع ناامیدی و نفرت از مسئولین باعث زیر سوال رفتن کارآمدی نظام شویم.

امام جمعه هندیجان اضافه نمود ما بحمدالله مسئولین خدوم و پاکدست و ساده زیست و با لیاقت در کشور کم نداریم و این از کارکردهای ۴۰ ساله نظام است و البته از همین تریبون نماز جمعه از برخی سوء مدیریت افراد در کشور انتقادات جدی داشته ایم.

وی با اشاره به تجمعات اخیر، تعمیق و دامن زدن به هیجانات و احساسات و ترغیب افراد به حضور بیشتر در تجمعات و تحریک آنها به اقدامات جدی تر و تعمیم شعارها علیه حاکمیت، و القای ناکارآمدی نظام را از دیگر تکنیکهای دشمنان برای سوء استفاده از مطالبات به حق مردم دانست و راه خنثی نمودن آنرا بصیرت مردم، هوشمندی رسانه ملی و در صحنه بودن مسئولین معرفی کرد.

حسینی امام جمعه هندیجان در پایان با اشاره به اینکه مشکل کم آبی در کشور یک مساله ملی است و مختص یک شهر یا یک استان نیست گفت بهترین و سریع ترین راه نجات کشور از کم آبی اجرای طرحهای آبخیزداری است و از دولت و مجلس می خواهیم سریعا برای حل این مساله تدبیر نمایند.