گزارش تصویری حضور قرارگاه جهادی شهید احمد متوسلیان در مناطق زلزله زده اندیکا

به گزارش خورنا گروههای جهادی گردان امام حسین محمدیه، گروهان شهید محمد بهتویی و موکب حضرت زینب شریف آباد قزوین در قالب قرارگاه جهادی و مهندسی سازندگی شهید احمد متوسلیان به مناطق زلزله زده اندیکا اعزام شدند.