هشدار فرماندار هندیجان در خصوص تاخیر غیرقانونی شورا در انتخاب شهردار و احتمال انحلال شورا

علی بویری فرماندار هندیجان در نامه ای خطاب به ریاست شورای شهر در خصوص تسریع در روند انتخاب شهردار شهر هندیجان هشدار داد .

به گزارش خبرگزاری خورنا “در نامه فرماندار هندیجان آمده است ؛ ضروری است با قید فوریت نسبت به انجام وظایف قانونی در خصوص انتخاب شهردار اقدام نموده که در صورت استمرار در قصور از وظایف قانونی مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات ، موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای های اسلامی استان ارجاع خواهد شد .